Kunstwerken

Zonder titel

Zonder titel
Marc Mulders, Zonder titel (2000)
, Zonder titel (2000)
Zonder titel
Marc Mulders, Zonder titel (2000)
, Zonder titel (2000)
Het Nederlands Hervormde kerkje van Rhoon (1500) kent een bewogen geschiedenis: een zondvloed was aanleiding voor de bouw, een brand legde de toren in de as en notabelen werden er begraven. Marc Mulders (1958) werd gevraagd twee koorramen van het kerkje te beglazen, met het scheppingsverhaal en het wassende water als inspiratiebron. In zijn schilderingen op doek laat Mulders met olie en terpentinenat het licht door zijn voorstellingen trillen. Schilderen op glas werkt net andersom: daar gaat het om het doseren van het licht door het tegen te houden met email en grisaillepoeder in vijf basale tinten: blauw, rood, geel, groen en zwart.
Het eerste raam (2000) verbeeldt het begin van alle leven op aarde. De donkere harten van de zonnebloemen symboliseren de duisternis omgeven door het licht, irissen verbeelden de levensvreugde en de kruisiging van Christus en de vissen verwijzen naar het water dat Rhoon deed ontstaan. Twee jaar later realiseerde Mulders tegenover dit venster een tweede raam. Vertrekpunt was het verhaal van de Ark van Noach, met de regenboog als belofte van God aan de mensheid dat hen een tweede zondvloed bespaard zal blijven. Mulders paste nu ook de mozaïektechniek toe. Kleurige banen verlenen de vensters een eigen dynamiek. Vlinders dansen als aquarellen in de lucht: een symbool van vernieuwing dat wordt afgewisseld met kruisen en duiven. In het midden bevindt zich een rood vlak dat verwijst naar de ark en het altaar. In het rood zijn drie eivormen uitgespaard die de voortplanting en de toekomst symboliseren.
Bemiddelaarsrol
-