Kunstwerken

Zonder titel

Zonder titel
Per Kirkeby, Zonder titel (1990)
, Zonder titel (1990)
Bij het KPN-gebouw aan de Emmasingel in Groningen staat een bakstenen sculptuur van de Deense kunstenaar Per Kirkeby. Kirkeby heeft een omvangrijk en zeer divers oeuvre, dat naast beelden ook schilderijen, grafiek en tekeningen omvat. De verhouding tussen vlak en ruimte is een belangrijk thema in zijn werk. Dit werkt hij helder uit in de bakstenen sculpturen die hij maakt voor de openbare ruimte. De beelden doen denken aan elementen uit de architectuur, zoals muren, poorten en bogen, en kunnen betreden en ervaren worden als kleine gebouwen. Soms plaatst hij ze in een architectonische context, soms juist in een meer natuurlijke omgeving, zoals in het beeldenpark te Otterlo. Hoewel de beleving van de bouwwerken verschilt, hebben ze alleemaal een zeker anoniem karakter door Kirkeby’s gebruik van het uiterst herkenbare maar algemene bouwmateriaal baksteen. Het beeld in Groningen is op een verhoogd en laag ommuurd plein geplaatst, waardoor het vanaf de weg wel te zien maar jammer genoeg niet fysiek te ervaren is. Het bouwwerk bestaat uit twee evenwijdige rijen van zes vierkante, bakstenen pijlers die overdwars verbonden zijn door boogconstructies. In de lengterichting zijn tussen de pijlers afwisselend boven en onder muurvlakken gemetseld met daarin eveneens boogconstructies. Hierdoor is een voortdurende wisseling van open en gesloten vlakken te zien. In Nederland zijn er nog vier van dergelijke sculpturen te vinden: in Amsterdam-Oost aan de Cruquiusweg, in Den Haag (‘De Poort van Per’ uit 1994), in Otterlo en in Rotterdam.
Bemiddelaarsrol
-