Kunstwerken

Zonder titel

Zonder titel
Siep van den Berg, Zonder titel (1972)
, Zonder titel (1972)
Zetten in de rest van Nederland kunstenaars als Lon Pennock, Carel Visser en André Volten begin jaren zeventig de toon wat betreft abstracte beelden in de openbare ruimte, Groningen kent een eigen pionier op dit gebied: Siep van den Berg (1913-1998). Het oeuvre van de Groningse kunstenaar past in de traditie van Mondriaan, De Stijl en het naoorlogse constructivisme. Zijn beeldend idioom bestaat uit rechthoeken, vierkanten en het gebruik van de primaire kleuren rood, geel, blauw en zwart en wit. Van den Bergs belangrijkste doelstelling was om harmonie en helderheid over te brengen in zijn openbare kunstwerken. Door zijn nauwe contact met de architect Jan Martini heeft hij buiten Groningen vooral veel opdrachten in de woningbouw gerealiseerd. In Groningen zelf voerde hij zijn opdrachten uit voor bedrijven of overheidsgebouwen, zoals het Martiniziekenhuis of het Instituut voor Kunstgeschiedenis, maar ook voor de openbare ruimte. Zo ontwierp hij in 1972 een beeldengroep voor een parkje aan de Orionlaan. Het beeld werd geschonken aan de gemeente Groningen en aanvankelijk geplaatst zonder het bijbehorende kleurenschema, dat pas bij een restauratie in 1992 is aangebracht. De sculptuur van gegalvaniseerd en gelast ijzer bestaat uit vier zuilen die zijn opgebouwd uit rechthoekige vormen. Het beeld is als het ware een ruimtelijke uitwerking van de kenmerkende stijl die Van den Berg hanteerde voor zijn schilderijen en monumentale wandschilderingen.
Bemiddelaarsrol
-