Kunstwerken

Zonder titel

Zonder titel
Reinier Lagendijk, Zonder titel (2013)
rotonde N310 / Wolweg

Fotografie door: Reinier Lagendijk

vGtO, Zonder titel (2013)
Kunst & Infra verrijkte het provinciale wegennetwerk met kunstwerken. Het uitgangspunt deze keer was de diversiteit van het Veluws landschap accentueren. Twee samenhangende kunsttoepassingen op de ‘entree-locaties’ van het gekozen stukje N310, tussen de Wolweg (achterland heide met grove dennen) en de Garderbroekerweg (achterland agrarisch en hoveniersbedrijven). De kunstenaar heeft gebruik gemaakt van de op de rotondes aanwezige ANWB-palen. Deze zijn vervangen door look-a-likes, waarbij in het ene geval de paal rondom een grote grove den heen gewikkeld werd , en in het andere geval een gecultiveerde boom rondom de paal gewikkeld werd.
Bemiddelaarsrol
In de Gelderse regio’s zijn door kunstenaars in opdracht ‘voorverkenningen’ gemaakt om te komen tot de best mogelijke opties voor kunstuitingen om de spaarpot van Kunst & Infra zo optimaal mogelijk in te zetten. Een aantal van deze verkenningen heeft geleid tot kunstwerken. Mij werd in dit geval gevraagd op zoek te gaan naar een locatie, een procedure op te stellen en uit te voeren om tot een keuze van een kunstenaar te komen. Hier gewerkt met een openbare oproep, een voorselectie, een schetsfase met 5 kunstenaars en daarna het inhoudelijk en praktisch begeleiden van de verdere uitvoering, zowel praktisch als artistiek inhoudelijk.