Kunstwerken

Villa Vola

Villa Vola
Observatorium, Vesta Kroese, Villa Vola
Malburgen, Arnhem Zuid Xanten advies en procesmanagement kunst en cultuur, Villa Vola (2012)
Villa Vola
Observatorium, Vesta Kroese, Villa Vola (2012)
Malburgen, Arnhem Zuid Xanten advies en procesmanagement kunst en cultuur, Villa Vola (2012)
Kijken en bekeken worden. In de immerlooplas tussen Eimersweide en de hoogbouw Immerloo staat een nieuw soort vogelhuis, Villa Vola. In opdracht van Volkshuisvesting Arnhem en gemeente Arnhem hebben Observatorium en Vesta Kroese het ontwerp gemaakt. In samenwerking met bewoners en deskundigen, betrokken bij Malburgen, en schoolkinderen van Het Mozaiek, is tijdens de open attelierroute in 2010 Villa Vola gerealiseerd.

Alleen vogels kunnen het bouwwerk bereiken, door de plaatsing midden in het water. Symbolisch leven mens en dier hier samen. Op een prachtige plek kan er naar vogels gekeken worden, de vogels kijken uit over de wijk vanuit hun hoge post.
Bemiddelaarsrol
De naoorlogse, multiculturele wijk Malburgen in Arnhem-Zuid wordt geherstructureerd. Niet alleen in fysieke zin (sloop, verbetering bestaande woningen, nieuwbouw en groen-voorziening), maar ook in sociaal opzicht. Zo worden o.a. bewoners actief betrokken bij de veranderingen in hun wijk en komen er nieuwe voorzieningen in de wijk.
Malburgen wordt stedenbouwkundig doorsneden door de A325. Om west en oost weer met elkaar te verbinden, is een brede strook groen met water dwars door de wijk gepland. Langs deze route zal vooral langzaam verkeer komen, zoals voetgangers en fietsers. Ook realiseren de gemeente en woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem er een kunstroute met elf kunstwerken, die in nauwe samen- werking met bewoners wordt ingevuld.

In Malburgen Oost heeft Observatorium in het voorjaar van 2012 een villa voor vogels gemaakt in de Immerlooplas. De Villa Vola is een transparant bouwsel op een paal, dat een toevluchtsoord wordt voor bijzondere vogel- en diersoorten zoals aalscholvers, boeren zwaluwen, vleermuizen en misschien zelfs ijsvogels. De villa is in nauwe afstemming met flora- en faunadeskundigen vormgegeven.

bron: http://www.xanten.nu/werk/projecten/2006-nu-malburgen