Kunstwerken

Uit en thuis

Uit en thuis
André van Bergen, Uit en thuis (2003)
, Uit en thuis (2003)
Rond 2000 werd de forensisch-psychiatrische Pompekliniek verplicht een hoog hek rond haar terrein te plaatsen. In het kader van de bouw van dit hek en omdat er nieuwbouw op het terrein plaatsvond kwamen er middelen vrij voor het realiseren van beeldende kunst.
Beeldend kunstenaar André van Bergen stelde voor om pal naast de ingang van de kliniek een groot scorebord te plaatsen waarop de woorden UIT en THUIS prominent te lezen zouden zijn. Het bord zou altijd actief zijn en als een digitale klok zou het elk uur, in rode, oplichtende cijfers, laten zien hoeveel bewoners er binnen of buiten zijn. Buiten de kliniek zijn betekent: met proefverlof, familie bezoeken of werken. Immers, een belangrijke doelstelling van de TBS is om patiënten die dat aankunnen weer zoveel mogelijk te integreren in de maatschappij.
Tijdens een rondgang over het terrein raakte Van Bergen gefascineerd door de vele sport- en recreatiefaciliteiten. Deze vervullen tijdens het medisch-therapeutische traject een belangrijke functie. De kunstenaar probeerde zich te verplaatsen in de belevingswereld van de ‘spelers’ en vroeg zich af hoe deze de begrippen THUIS of UIT binnen de gegeven omstandigheden zouden beleven. De woorden UIT en THUIS krijgen op het scorebord, buiten de context van bijvoorbeeld het voetbal en functionerend als kunstwerk, een andere lading. Wat is de betekenis van deze woorden voor de bewoner van een TBS-kliniek?, zo vroeg hij zich af. Kunnen de patiënten zich hier ooit thuis voelen? Wat is hun thuis? En wat betekent UIT voor hen: vrijheid of gevaar?
Bemiddelaarsrol
SKOR