Kunstwerken

Tijdreizigers

Tijdreizigers
Eric Klarenbeek, Maartje Dros, Romeins viziermasker (2011)
Speelbos Nieuw Wulven, Houten

Fotografie door: Eric Klarenbeek

Projectoraat, Tijdreizigers (2011)
Tijdreizigers
Eric Klarenbeek, Maartje Dros, Tijdreiziger (2009-2010)
Speelbos Nieuw Wulven, Houten

Fotografie door: Ilse Schrama

Projectoraat, Tijdreizigers (2011)
Aan de noordkant van Houten is een avontuurlijk 'speelbos' aangelegd. Belangrijke inspiratie vormde de nabijgelegen kruising van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 'Verblijven' en 'oriënteren' staan centraal. 'Tijdreizigers' is een collectie van thematische verblijfplekken. Aan de hand van een serie picknicktafels wordt de geschiedenis van de locatie verteld vanaf de Romeinse tijd tot aan de WO II. Via twee grote navigatiestenen en vier limietpalen zijn ook de andere kunstwerken in het gebied te vinden: een Middeleeuws erf, een vlaggenmast, een Romeins masker en een periscoophuisje.
Bemiddelaarsrol
Adviseur en bemiddelaar, intermediair tussen kunstenaars en opdrachtgever.