Kunstwerken

Star of the Moment

Star of the Moment
Annekatrien van Meegen, John Maatman, Frank Tjepkema, Star of the Moment (2000)
Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl, Star of the Moment (2000)
Star of the Moment
Annekatrien van Meegen, John Maatman, Frank Tjepkema, Star of the Moment (2000)
Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl, Star of the Moment (2000)
De François Vatelschool is een horeca-opleiding waar jongeren van twaalf tot en met zestien jaar leren koken en bakken en les krijgen in serveren en verkopen. De ontwerpers Annekatrien van Meegen, John Maatman en Frank Tjepkema, ervaren in het ontwerpen van communicatie-instrumenten voor jongeren, onderzochten de positie en het imago van de school en keken naar de identiteit van het ‘bedrijf’. Vervolgens kwamen ze met voorstellen voor een nieuwe huisstijl, met daaraan gekoppeld een aantal ideeën voor een kunstwerk. De nieuwe huisstijl van de school is gebaseerd op drie sterren (afgeleid van de Michelinster): één voor de opleiding, één voor het restaurant en één voor de winkel. De sterren symboliseren daarnaast de drie pijlers van de school: kwaliteit, creativiteit en energie, evenals de drie vakrichtingen: koken, handel en IT. Voortbordurend op de ster kwamen de ontwerpers tot uiteenlopende ideeën, zoals een sterrenhemel op het plafond van de aula of een ‘starboard’ in de hal met informatie over het aantal klanten in het restaurant, de oventemperatuur en andere meetbare gegevens. Uiteindelijk werd gekozen voor de schoolbel ‘Star of the Moment’, een bel waarvan het geluid door de leerlingen zelf bepaald wordt. De interactieve bel bestaat uit drie ringen. Een van de ringen zweeft in de hal. In deze ring met rood licht hangen vijf luidsprekers met een ouderwetse microfoon eronder, waarmee geluid of tekst kan worden opgenomen. In de aula hangen de andere twee ringen, met groen en wit licht, die oplichten als de bel gaat.
Bemiddelaarsrol
Kunst en Bedrijf