Kunstwerken

Shadows of Son Heath

Shadows of Son Heath
Marcel Smink, Shadows of Son Heath (2010)
Verzorgingsplaats Sonse Heide aan de A50, Son en Breugel

Fotografie door: Marcel Smink

Kunstloc Brabant, Shadows of Son Heath (2010)
Shadows of Son Heath
Marcel Smink, Shadows of Son Heath (2010)
Verzorgingsplaats Sonse Heide aan de A50, Son en Breugel

Fotografie door: Marcel Smink

Kunstloc Brabant, Shadows of Son Heath (2010)
Het kunstwerk ‘Shadows of Son Heath’ maakt deel uit van een grootschalige infrastructureel kunstproject ‘Kunst aan de A50’, in opdracht van Stichting Kunst aan de A50. De werken zijn verbonden aan het Brabantse deel van de A50 en verbinden cultuurhistorie en het veranderende landschap van de A50 aan hedendaagse kunst en cultuur.
Kunstenaar Marcel Smink ontwierp met ‘Shadows of Son Heath’ een bijzondere verzorgingsplaats in de vorm van een totaalkunstwerk, waarin tanken, parkeren, rusten en het verkrijgen van informatie over de omgeving zijn geïntegreerd. De gebiedsinrichting kwam tot stand in samenspraak met het ontwerpteam van Rijkswaterstaat Noord-Brabant.
Een driehonderd meter lang stalen talud vormt de drager van het werk. Het kunstwerk bestaat uit een berceau met begroeiingen, waardoor de voetgangerszone – waar mensen kunnen rusten en ontspannen – door de seizoenen heen iedere keer weer van uiterlijk verandert. Aan de uiteinden van de loofgang verwijzen twee geabstraheerde adelaarsvormen naar de Screaming Eagles, de 101e Airborne Division, in 1944 betrokken bij operatie Market Garden.
Het tweede deel van de opdracht betrof het ontwerp voor een informatievoorziening die verwijst naar de natuur, het landschap en de cultuurhistorie van de streek. Hiermee wordt de verbinding tussen snelweg en omgeving versterkt en de sfeer van het land achter de snelweg wordt voelbaar. Op banken en picknicktafels zijn iconen afgebeeld, naar ontwerp van Pier Taylor, die verwijzen naar kenmerkende cultuurhistorische en landschappelijke bijzonderheden, zoals Het Groene Woud en pelgrimsroutes. Ieder thema wordt in een eigen kleur weergegeven.
Bemiddelaarsrol
De bemiddelaarsrol van bkkc omvatte de conceptontwikkeling, de kunstenaarsselectie, de opdrachtformulering, de projectbegeleiding van de opdrachtverstrekking tot en met de oplevering, het zorgdragen voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen en de interne en externe communicatie over het project. bkkc pleit voor de verbijzondering van meer verzorgingsplaatsen aan de snelweg om daarmee een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit.