Kunstwerken

Sensorisch Cafetaria ‘De Luwte’

Sensorisch Cafetaria ‘De Luwte’
Erik Weeda, Sensorisch Cafetaria 'De Luwte'
, Sensorisch Cafetaria ‘De Luwte’ (2000)
Sensorisch Cafetaria ‘De Luwte’
Erik Weeda, Sensorisch Cafetaria 'De Luwte'
, Sensorisch Cafetaria ‘De Luwte’ (2000)
Voor dit kunstwerk deed Erik Weeda onderzoek naar het begrip ‘snoezelen’, dat gehanteerd wordt bij de medische verzorging van demente mensen en een manier is om met psychogeriatrische patiënten contact te maken. Zijn ‘’Sensorisch Cafetaria’ biedt zintuiglijke ervaringen in een ruimte die met een wand van glas, spiegels en hout van de gang is gescheiden. Door middel van een licht- en geluidssysteem wordt een rustige ambiance gecreëerd en meerdere losse gordijnen maken het de gebruiker mogelijk om binnen deze kamer een eigen domein te maken. Daarnaast bevat de ruimte een aantal elementen die aansluiten bij de belevingswereld van de bewoners van De Voord, zoals een platenspeler met muziek van de Veluwe. De kamer wordt gebruikt als een ontspannings- en ontmoetingsruimte voor zowel de bewoners als bezoekers van De Voord.
Bemiddelaarsrol
SKOR