Kunstwerken

Semslinie Kunstlijn

Semslinie Kunstlijn
Atelier van Lieshout, STARwagon (1998-2002)
Stadskanaal

Fotografie door: Harry Cock

Met dank aan: Museumspoorlijn S.T.A.R.

Loes Heebink, Semslinie Kunstlijn (2002)
Semslinie Kunstlijn
Elsa Stansfield, Madelon Hooykaas, Field Free Space (1998-2002)
Nieuw-Weerdinge

Fotografie door: Harry Cock

Loes Heebink, Semslinie Kunstlijn (2002)
De Semslinie Kunstlijn is het sluitstuk van een achttal permanente kunstopdrachten die in het kader van de herinrichtingswet van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse veenkoloniën werd gerealiseerd. Een van de belangrijkste uitgangspunten van het project is dat elk individueel werk een hedendaagse dialoog aangaat met de cultuurhistorische of landschappelijke waarde van de plek.
De grens als voormalige scheiding is een verbindingslijn geworden, gemarkeerd door kunstwerken die een extra betekenis zichtbaar maken en toevoegen.
Bemiddelaarsrol
- Schrijven masterplan 'Grenslopers langs de Semslinie.
- Opdrachtverstrekking aan kunstenaars voor verschillende locaties
- Begeleiding van kunstwerken tot aan realisatie
- Overleg t.o.v. grondaankopen t.b.v. kunstwerken
- Informatie verstrekken aan bewoners d.m.v. verschillende activiteiten
- Opdrachtverstrekking aan en begeleiding van componist
- Film maken over kunstwerken als afsluitend project
- Catalogus/kunstgids samen stellen i.s.m. vormgever en fotograaf
- Organisatie afsluiting project