Kunstwerken

Scaffold

Scaffold
Dam Durant, Scaffold (2013)
President Kennedylaan, Den Haag Stroom Den Haag, Scaffold (2013)
Op de afgelopen dOCUMENTA (13) in Kassel was het werk Scaffold van de Amerikaanse kunstenaar Sam Durant een van de grote attracties. Als een oversized speeltoestel stond het op het snijpunt van de symmetrische lanen van het Karlsaue Park. Wie eenmaal de moeite had genomen de steile trappen te beklimmen, kreeg een majestueus uitzicht en merkte dat de vloer bestond uit verschillende niveaus. Scaffold is een assemblage van vijf historische houten schavotten uit de Amerikaanse geschiedenis, beginnend bij abolitionist John Brown uit 1859 tot Saddam Hussein in 2006.
De grote aanwezigheid van instituten op het gebied van recht en veiligheid waren de aanleiding voor Sam Durant en Stroom Den Haag om Scaffold in Den Haag opnieuw op te bouwen in de Internationale Zone van de stad. Het werk wordt in het kader van See You in The Hague letterlijk ingezet als een platform voor een openbaar debat over doodstraf, democratie, nationale rechtspraak en internationaal strafrecht. Een publiek programma zal Scaffold tot een platform maken voor discussie en reflectie.

bron: http://www.seeyouinthehague.nl/weartikel/scaffold-van-sam-durant/
Bemiddelaarsrol
-