Kunstwerken

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Sint-Oedenrode

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Sint-Oedenrode
Lucas Lenglet, Rond door recht (2012)
Sint-Oedenrode

Fotografie door: Gerry van Roosmalen

Peter van den Berk, Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Sint-Oedenrode (2013)
Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Sint-Oedenrode
Herman Kuijer, Entree (2012)
Sint-Oedenrode

Fotografie door: Gerry van Roosmalen

Peter van den Berk, Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Sint-Oedenrode (2013)
Het terrein van de RWZI wordt na grootschalige renovatie- en bouwactiviteiten grondig aangepakt en opnieuw ingericht. Naast het bedrijfsgedeelte wordt een gedeelte van het RWZI terrein toegankelijk voor bezoekers. Het zichtbaar maken van het waterzuiveringbedrijf en het bijzondere Dommeldal voor publiek is voor de RWZI van grote waarde en heeft tevens een educatieve kant. De toegankelijkheid op het terrein wordt mogelijk gemaakt middels een avontuurlijk wandelpad dat op het terrein wordt aangelegd en waarin ook enkele zichtpunten zijn opgenomen waardoor een inkijk en uitkijk op de waterzuivering, bassins en ommelanden mogelijk is geworden.
Bemiddelaarsrol
In mijn rol als projectadviseur voor het Waterschap De Dommel en als projectleider voor het kunstproject op de RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) met de kunstwerken 'Toren’ en ‘Entree' ben ik vanaf het concept en ontwerp tot realisatie nauw betrokken bij de organisatie en de totstandkoming van het gehele project.
Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële en inhoudelijke ondersteuning van Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) en het brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur (bkkc)