Kunstwerken

Reliëfs voor Jatopa

Reliëfs voor Jatopa
Studio Job, (2009)
Hoek Jan Tooropstraat/ Jan Evertsenstraat, Amsterdam

Fotografie door: Jannes Linders

Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl, Reliëfs voor Jatopa (2009)
Reliëfs voor Jatopa
Studio Job, (2009)
Hoek Jan Tooropstraat/ Jan Evertsenstraat, Amsterdam

Fotografie door: Jannes Linders

Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl, Reliëfs voor Jatopa (2009)
Het Jatopa woningcomplex is onderdeel van de herstructurering van de naoorlogse Amsterdamse Westelijke Tuinsteden. Na analyse van het plan is gekozen voor een in de architectuur geïntegreerde kunstopdracht gericht op de gevels van de woonblokken. Aan Studio Job werd gevraagd een ontwerp te maken voor de vormgeving van de betonnen lateien in de verschillende gevels. Gezien de diversiteit aan culturen in dit stadsdeel heeft Studio Job gezocht naar een universele beeldtaal die alle bewoners kunnen herkennen. Per huizenblok ligt de nadruk op één thema zodat er verschillende identiteiten zijn ontstaan die samen een geheel vormen.
Bemiddelaarsrol
Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl heeft de opdracht geïnitieerd en verkregen. Vervolgens de inhoudelijke analyse gemaakt van het bouwproject en een financiële verbinding gemaakt tussen bouwbudget en kunstbudget. Hierdoor is met een beperkt budget een groot werk ontstaan. De betonnen lateien werden als plek voor de opdracht aangemerkt en inhoudelijk werd een verbinding gemaakt naar de wijk. De procesbegeleiding duurde t/m de oplevering van het werk.