Kunstwerken

Prikkels en Tintelingen

Prikkels en Tintelingen
Gijs Frieling, Alles zal gaan bloeien alwaar je oog zich wendt, (2017)
Kloostervelden, Sterksel

Fotografie door: Hilke Huysinga

Projectoraat, Prikkels en Tintelingen (2018)
Prikkels en Tintelingen
Will Beckers, The World Within (2018)
Kloostervelden, Sterksel

Fotografie door: Folkert Huysinga

Projectoraat, Prikkels en Tintelingen (2018)
'Prikkels en Tintelingen' is een permanente kunstroute door de nieuwe wijk Kloostervelden in het Brabantse Sterksel. De route is een initiatief van Hilke Huysinga die als projectmanager van de nieuwe wijk verbonden is aan Kempenhaeghe, Academisch centrum voor epilepsie- en slaapgeneeskunde en leer- en ontwikkelstoornissen.
Inhoudelijke basis voor de kunstopdrachten was de heilzame werking van de natuur en de noodzaak om bewoners en bezoekers te doen bewegen; letterlijk door langs een struinpad te wandelen en elkaar te ontmoeten, en figuurlijk door het prikkelen van de hersenen en de zintuigen met inspirerende en verrassende kunst. Kunst die de natuur versterkt en die refereert aan de rijke cultuurhistorie.
Gijs Frieling, Will Beckers en Frank Halmans maakten kennis met de bewoners van Kloostervelden en lieten zich inspireren door de omgeving, het historische kloosterleven, de lokale verhalen, de bewoners en cliënten. Aan de kunstenaars werd gevraagd ontwerpen te maken voor een locatie die voor hen de meeste inspiratie bood en daarbij tevens voorstellen te doen voor kleinere afgeleide kunstwerken langs het struinpad. De ontwikkeling van de kunst kon gezamenlijk optrekken met de verdere landschapsontwikkeling van het plangebied.
Bemiddelaarsrol
Curator en begeleider van meerdere kunstopdrachten.