Kunstwerken

Portscapes

Portscapes
Hehe, Roduin (2013)
Maasvlakte 2, Rotterdam Coöperatie TAAK, Portscapes (2013)
Portscapes
Jan Konings, Strandtrappen (2013)
Maasvlakte 2, Rotterdam

Fotografie door: Bas Princen

Coöperatie TAAK, Portscapes (2013)
De aanleg van de Tweede Maasvlakte riep vragen op over ecologie, natuur en landschap (grootschalige natuurcompensatie), over het gebruik van energie en over de opschaling en globalisering van de economie. Vragen die aansloten bij de thematiek van veel hedendaagse, internationaal gerenommeerde kunstenaars, die voor een projectvoorstel werden uitgenodigd. Er vonden projecten plaats voor, tijdens en na de aanleg van het nieuwe havengebied
Bemiddelaarsrol
In samenwerking met het Havenbedrijf ontwikkelde SKOR, en later TAAK, een programma dat zowel permanente werken (Jan Konings) als spectaculaire evenementen (Jan Dibbets, HeHe, Tomas Saraceno o.a.) en exposities (Futureland, Museum Boijmans Van Beuningen) omvatte.