Kunstwerken

Portaal

Portaal
Ralph Lambertz, Portaal (2013)
Elst Xanten advies en procesmanagement kunst en cultuur, Portaal (2013)
Portaal
Ralph Lambertz, Portaal (2013)
Elst Xanten advies en procesmanagement kunst en cultuur, Portaal (2013)
Kunstenaar Ralph Lambertz ontwierp in 2012 een groot stalen monumentaal beeld. Het kan gezien worden als een stadsrandmarkering, dat in haar vorm verwijst naar de gothische bogen van een kerk of een bomenlaan. Het staat precies op de stedenbouwkundige zichtlijn. Als je op de kerktoren zou klimmen kijk je door het kunstwerk richting Nijmegen. Sta je in het kunstwerk dan kijk je recht naar de kerk. Elk jaar zal rond 21 januari de zon gedragen worden door het kunstwerk. De bovenkant van het beeld lijkt op dragende handen en de zon valt er precies in.
Bemiddelaarsrol
Bij Elst is pas een nieuw stuk van de rondweg opgeleverd. Het bestuur van het dorp, dat bekend staat om zijn rijke cultuurhistorie, wilde hier een kunstwerk realiseren. Als lid van de gemeentelijke kunstadviescommissie kreeg ik de opdracht dit traject te begeleiden. Mij leek de uitdaging daarin te liggen om de rijke historie, die al teruggaat tot voor de Romeinen, te verbinden met de stedenbouwkundige opzet van het dorp en beiden te laten samenkomen langs de rondweg.

De twee oude Romeinse tempels, de resten van de middeleeuwse christelijke kerken en de huidige Sint Maartenskerk liggen op een heuveltje, gelegen op de splitsing van twee oude rivierarmen van de Rijn. De Sint Maartenskerk is een bijzonder in het oog springende kerk. De toren van de kerk rijst als een baken op uit het dorp en is vanaf diverse toegangswegen tot Elst al van verre te zien. Het belang van deze toren voor de identiteit van Elst is evident. Ze verwijst naar de verschillende belangrijke periodes in de geschiedenis van de gemeente: de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de Tweede Wereldoorlog.

Stedenbouwkundig wordt in Elst rekening gehouden met het behouden van de zichtlijnen op de kerk. In de wijk Brienershof gelegen ten noorden van de zuidtangent is een brede strook vrijgehouden van bebouwing. Wanneer er ontwikkelingen zijn aan de zuidkant van Elst, dan zal daar eenzelfde brede strook worden vrijgehouden. Vraag aan de kunstenaar: verbind de plek langs de rondweg ruimtelijk en mentaal aan dit baken van Elst.

Bron: http://www.xanten.nu/werk