Kunstwerken

Poort en Bank

Poort en Bank
JCJ Vanderheyden, Poort en Bank (2006)
, Poort en Bank (2006)
Poort en Bank
JCJ Vanderheyden, Poort en Bank (2006)
, Poort en Bank (2006)
De vorm van JCJ Vanderheydens beeld op het kerkhof van Woltersum, een poort met daarvoor een bankje, is afgeleid van zijn schilderijen uit begin jaren zestig, met het kader als een abstract motief.
Zijn beeldtaal gaat via de grote schilders uit de jaren vijftig (Klein, Rothko, Newman) terug op de pioniers van begin twintigste eeuw (Mondriaan, Malevich, Kandinsky). Vanderheydens taal is echter leeg, stil en neutraal. In zijn schilderijen gaat het erom dat een actief element in de beeldtaal, als het ware, verandert in een receptief element. Het schilderij van een kader nodigt uit tot projecties. Hier, in de context van het kerkhof, vestigt het motief van de poort letterlijk de blik op het landschap waarop de kijker uitkijkt. Door de abstracte aard van het beeld wordt ook een ander perspectief geopend, namelijk dat van een innerlijk landschap.
Bemiddelaarsrol
SKOR