Kunstwerken

Podio del Mondo per l’Arte

Podio del Mondo per l’Arte
Marinus Boezem, Podio del Mondo per l'Arte (1976)
, Podio del Mondo per l’Arte (1976)
Podio del Mondo per l’Arte
Marinus Boezem, Podio del Mondo per l'Arte (1976)
, Podio del Mondo per l’Arte (1976)
Marinus Boezem (1934) behoort tot een groep kunstenaars die van doorslaggevend belang is geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse kunst vanaf de jaren zeventig. Samen met Jan Dibbets en Ger van Elk nam hij in 1969 deel aan de internationale tentoonstelling ‘Op Losse Schroeven’ in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hoe anders de bijdragen van de verschillende kunstenaars ook waren, ze streefden allemaal één ideaal na: de kunst moet zijn inspiratie niet halen uit het nabootsen van de werkelijkheid maar uit de ruwe bouwstenen van het leven van alledag. Voor ‘Op Losse Schroeven’ liet Boezem uit de ramen van het museum witte lakens wapperen in de wind en van zijn eigen tentoonstellingsruimte maakte hij een ‘meteorologisch instituut’. Deze vroege werken van Boezem staan aan het begin van een omvangrijk oeuvre, waarvan een groot deel buiten de muren van het museum werd gerealiseerd. Voor ‘Podio del Mondo per l’Arte’ in Middelburg eigende Boezem zich de ruimte onder de voormalige Graanbeurs op het Damplein toe als internationaal podium voor conceptuele kunst. In de loop van zo'n vijftien jaar lieten allerlei kunstenaars hier via inscripties op de stenen onder de graanbeurs hun sporen na. Herman de Vries stuurde een telegram waarvan de tekst nu in hardsteen staat gegraveerd: ‘Here & everywhere’. De steen van Pieter Engels bevat een capsule waarin de kunstenaar een buisje met zijn eigen bloed heeft geborgen. ‘Podio del Mondo per l’Arte’ bevat verder bijdragen van onder andere Lawrence Weiner, Terry Fox en Braco Dimitrijevic.
Bemiddelaarsrol
-