Kunstwerken

PanoramicPortraits

PanoramicPortraits
Manon de Boer, PanoramicPortraits (2002)
, PanoramicPortraits (2002)
PanoramicPortraits
Manon de Boer, PanoramicPortraits (2002)
, PanoramicPortraits (2002)
’PanoramicPortraits’ was de eerste in een serie onderzoeksopdrachten waar SKOR kunstenaars uitnodigde een onderzoeksvraag te formuleren met betrekking tot het online publieke domein. Met ‘PanoramicPortraits’ stelde Manon de Boer voor haar eigen omgeving als uitgangspunt te nemen voor een analyse, en vanuit die persoonlijke kern een netwerk te laten ontstaan. Het werk is een groeiende verzameling virtuele portretten, aanvankelijk van vrienden maar in een later stadium ook van individuen die de kunstenaar persoonlijk niet kent. De portretten bestaan uit verschillende soorten biografische informatie, subjectief en objectief, uiteenlopend van persoonlijke kennis tot verifieerbare vondsten op het web.
De Boers perceptie van de identiteit van een bepaald personage, zoals die op deze site is weergegeven, wordt geconfronteerd met het beeld dat spreekt op de website van de geportretteerde zelf en de daarmee verbonden links. Zo verbindt zij verschillende informatiestromen en de verhalen die daaruit spreken over de identiteit van haar personages, die elkaar aanvullen maar tegelijkertijd aan elkaar gespiegeld worden. In combinatie werpen zij vragen op over identiteit, zelfbeeld en presentatie, en het waarheidsgehalte daarvan, juist op het internet waar personen voornamelijk uit tekst bestaan.
Bemiddelaarsrol
SKOR