Kunstwerken

Ovatonde

Ovatonde
Tony Cragg, Ovatonde (1999)
, Ovatonde (1999)
Met de gedachte van het stationsplein als ‘visitekaartje’ van Nijmegen in het hoofd werd, in het kader van de herinrichting van de stationsomgeving, besloten dat beeldende kunst niet mocht ontbreken. Tony Cragg werd benaderd om een werk te maken. Als geschikte locatie werd de ovale rotonde aangewezen, die in de directe omgeving van het station is gesitueerd. De voorgeschiedenis van de totstandkoming van Craggs ‘Ovantonde’ is illustratief voor veel Nederlandse gemeenten. De kunstenaar moet een plek creëren met een nieuwe identiteit in een veranderende stedelijke infrastructuur. Het resultaat is veelal dat kunst wordt ingezet als prestigeobject voor de stad en daarbij wordt niet altijd even kritisch gekeken naar de noodzaak van een beeld op een bepaalde plek. ‘Ovatonde’ is echter een zeer gunstige uitzondering hierop. Cragg liet zich voor zijn werk leiden door de maat en schaal van de omgeving. ‘Ovatonde’ bestaat uit een compositie van drie elementen: twee staande vormen van verschillende hoogten, en een liggende vorm. De afzonderlijke objecten zijn opgebouwd uit een soort gestapelde schijven, die eruitzien alsof ze zijn gemaakt met een reusachtige draaischijf. Vanaf verschillende hoeken zijn andere silhouetten waarneembaar. Veel beelden van Cragg lijken te zijn voortgekomen vanuit de eenvoudige handelingen van stapelen en ordenen. In zijn latere werk, waaronder in ‘Ovatonde’, verdraait hij bij zijn ‘stapelingen’ de assen van verschillende onderdelen in het beeld. Hierdoor ontstaat het beeld van een wervelende kolom of tornado.
Bemiddelaarsrol
-