Kunstwerken

Non Plus Ultra

Non Plus Ultra
Joost van den Toorn, Non Plus Ultra (2013)
Randwijk, Randwijkse Rijndijk vGtO, Non Plus Ultra (2013)
De Gelderse afdeling van het voormalige ‘Programmabureau de Limes’ had geld over om daadwerkelijk kunstwerken te kunnen laten realiseren die aandacht genereren voor de Limes. Het belangrijkste gegeven voor deze opdracht was te komen tot een kunstwerk (autonoom of in welke mate dan ook geïntegreerd) dat zinnenprikkelend invulling geeft aan de historische ondergrond en een brug slaat tussen de Romeinse en huidige tijd. Maakt voor de huidige beschouwer beleefbaar hoe eeuwen geleden die ‘rare Romeinen’ in het zompige en natte rivierenland een basis gelegd hebben voor onze huidige ‘beschaving’.
Bemiddelaarsrol
Uit de schetspresentaties voor het 1e Limes-kunstwerk (met open inschrijving) waren twee kunstenaars die een herkansing kregen. Mij werd gevraagd met een 3e schetskunstenaar te komen en alles te begeleiden: inventarisatie, scherpstellen van de opdrachtformulering, locatieonderzoek en -keuze, overleg met gemeente en andere betrokken partijen. Begeleiding van de schetsfase, samenstellen van de selectiecommissie en verslag uitbrengen van de uiteindelijke keuze. Daarna toetsen van inhoudelijke, organisatorische en financiële voortgang, liaison tussen alle betrokken partijen, zorgen voor de benodigde vergunningen (kwetsbaar watergebied/dijk), etc.