Kunstwerken

Nieuwe Wegen

Nieuwe Wegen
Tanja Smeets, Unbridled Wall (2011)
Nieuwe Weg, Groningen

Fotografie door: Marieke Kijk in de Vegte

Loes Heebink, Nieuwe Wegen (2011)
Nieuwe Wegen
Antoon Versteegde, It is happening (2011)
Nieuwe Weg, Groningen

Fotografie door: Marieke Kijk in de Vegte

Loes Heebink, Nieuwe Wegen (2011)
Het 30-jarig bestaan in 2011 van de natuurvoedingswinkel De Nieuwe Weg is aanleiding om de positie van de straat in een groter perspectief te zien en nieuwe verbindingen (letterlijk en figuurlijk) te laten zien met een eigen visie op leven, wonen en werken, maar ook in relatie met de gemeentelijke plannen.
De vraagstelling vanuit de initiatiefnemers voor de kunstmanifestatie gaat over de leefbaarheid van de straat en de wijk, het belang van de menselijke maat, verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de eigen omgeving, maar vooral ook over grotere vragen als de dubbelzinnige positie van de mens t.o.v. de natuur en cultuur.
Bemiddelaarsrol
- Bedenken en uitwerken van het concept
- Financiering realiseren (subsidies, sponsoring)
- Kunstenaars benaderen, contracten opstellen
- Schetsontwerpen beoordelen
- Begeleiden kunstenaars tot realisatie
- Publiciteit aansturen
- Catalogus maken i.s.m. initiatiefnemer, vormgever en fotograaf
- Spectaculaire openingsact organiseren
- Documentatie maken