Kunstwerken

Nieuw Gorkums Peil

Nieuw Gorkums Peil
Hans van Lunteren, De Poorten van Hoog Dalem (2014)
Graaf Reinaldweg, Gorinchem

Fotografie door: Loes Heebink

Loes Heebink, Nieuw Gorkums Peil (2014)
Voor de nieuwbouwwijk Hoog Dalem worden in samenhang met het stedenbouwkundige plan, het landschapsplan en de civiel-techniek drie grote beeldende kunst opdrachten geformuleerd en in fasen gerealiseerd. De kunstwerken gaan de bewoners bewust maken en betrekken bij het wonen in een gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Door de bouwcrises wordt slechts 1/3 van het plan gerealiseerd, namelijk het ontwerp "Poorten van Hoog Dalem" van Hans van Lunteren wat momenteel in uitvoering is.
Bemiddelaarsrol
- Schrijven Masterplan Nieuw Gorkums Peil
- Meedenken/werken aan inpassing Masterplan in Ontwerpgroep Hoog Dalem met stedenbouwkundigen van Gemeente en extern (SAB), landschapsarchitect, civiel technische afdeling, verkeersdeskundigen, aannemers Heijmans en AM Wonen.
- kunstenaars/vormgevers selecteren voor 1e opdracht
- selectiecommissie samenstellen
- schetsontwerpen beoordelen
- begeleiding realisatie kunstwerk
- voorwaarden scheppen realisatie kunstwerken
- uitvoeren vormgeving entree wijken
- publiciteit aansturen