Kunstwerken

N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N.

N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N.
Erick de Lyon, N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N. (2007)
Groengebied Eelderbaan, Siersteenlaan, Groningen

Fotografie door: Harry Fierkens

Ankie Boomstra, N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N. (2007)
N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N.
Erick de Lyon, N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N. (2007)
Groengebied Eelderbaan, Siersteenlaan, Groningen

Fotografie door: Harry Fierkens

Ankie Boomstra, N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N. (2007)
N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N. is de titel van het kunstwerk dat Erick de Lyon uit Amsterdam voor de Eelderbaan ontwierp. Zeventien lantaarnpalen zijn verspreid over de Eelderbaan in een lijn. Deze lijn loopt parallel aan de zichtlijnen van het park: de palen staan ook in het water. Het zijn geen gewone lichtmasten dat zie je aan de strakke vormgeving en de knik bovenin. Daar bevindt zich een lamp bestaande uit LEDS die verschillende kleuren kan aannemen. Ze reageren op de windrichting: wanneer die verandert kleurt het licht bovenin ook anders. De wind blaast eigenlijk de lampen aan en uit. Een soort windvaan meet de richting en geeft deze informatie door aan de besturingskast. Vanuit dit computergestuurde zenuwcentrum geeft een kabel het signaal door aan iedere lamp. Aan de noordkant van de groenstrook staat een bijzonder exemplaar met acht lichtpunten die de rij afsluit. Hier kun je zien welke kleur welke windrichting aangeeft. Het kunstwerk werkt 24 uur per dag, maar het moet natuurlijk wel waaien.
Bemiddelaarsrol
Namens CBK Groningen was Ankie Boomstra opdrachtgever bij deze kunstopdracht. Opdrachtformulering, selectie kunstenaar, uitvoering werk, begeleiding tot en met de onthulling vielen onder de werkzaamheden. Daarnaast het entameren van educatieve projecten in beide betrokken wijken en het organiseren van een expositie met het werk van Erick de Lyon.