Kunstwerken

Martinibanieren

Martinibanieren
Gabriel Lester, Martinibanieren (2011)
, Martinibanieren (2011)
Naast de hoofdingang van het Martini Ziekenhuis staan twee hoge palen die aan hun ‘zijtakken’ vijf posterwisselaars dragen. Deze roterende reclameborden zijn gevuld met talloze bewegende en aansluitende beelden die van binnenuit worden belicht.
De serie of sequentie van posterwisselaars zijn schuin naast en boven elkaar aan de palen geplaatst waardoor er een dynamisch beeld ontstaat. De in de posterwisselaars geplaatste röntgenbeelden zijn in een variabel tempo constant in beweging; zo kent het ene beeld een snelle opwaartse beweging, het schuin daarnaast gelegen beeld een tragere neerwaartse gang. Dit alles creëert een opeenvolging van steeds wisselende beelden; een veranderend totaalbeeld uit verschillende fragmenten.
De steeds voortrollende röntgenbeelden maken het leven in een ziekenhuis op subtiele wijze transparant. Zowel beelden van botbreuken, knieschijven en verdere onderdelen van de mens worden afgewisseld met die van typische gebruiksvoorwerpen in ziekenhuizen, zoals een fles vloeistof, een doosje pilletjes en een pincet. Maar ook de alledaagse attributen die iemand die het ziekenhuis voor langere of kortere tijd bezoekt bij zich kan dragen spelen mee: sleutels, slippers en een tube tandpasta passeren binnen de ‘Martinibanieren’ allemaal de revue.
Het Martini Ziekenhuis keert zich via deze mechanische ‘banieren’ naar buiten. Vertrouwde en minder vertrouwde fragmenten uit het ziekenhuisleven worden aan elkaar geregen en dit geheel levert een vrij poëtisch getint beeldarsenaal op dat de fantasie van de ziekenhuisbezoeker, patiënt of bezoekende, moet prikkelen.
Bemiddelaarsrol
SKOR