Kunstwerken

Levensloop

Levensloop
Fiona Tan, Levensloop (2011)
, Levensloop (2011)
In de hal van het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch worden de bezoekers verwelkomd door ‘Levensloop’, een video-installatie van Fiona Tan. Zeven stille filmportretten, van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden, verwijzen naar de zeven levensfasen zoals Shakespeare ze uiteen zette in ‘As You Like It’. Die levenskracht wordt in zorgvuldig gecomponeerde zwart-witportretten afgebeeld: een baby die zijn eigen lichaam spelenderwijs ontdekt, een oudere vrouw in een zwembad, een spelende jongen, een man van middelbare leeftijd op een pontje, een jonge vrouw in haar huiskamer, een man die aardappels schilt en een werkende vrouw.
Voor deze installatie liet Tan zich inspireren door de iconografie van de dubbele trap, een in de achttiende en negentiende eeuw populaire vorm voor het afbeelden van de levensfasen van de mens. Waar in die tijd de levenscyclus een duidelijk hoogtepunt kende, vervolgd door aftakeling van het menselijk lichaam, gaat het in ‘Levensloop’ juist om de hoogtepunten in ieder stadium van het leven. Door de portretten in een roulatie van volgorde en positie te laten wisselen, breekt Tan de chronologie en hiërarchie af tussen de portretten. Elk portret wordt gepresenteerd in zijn of haar huiselijke of dagelijkse omgeving, al wachtend. Hiermee verwijst Tan naar het verstrijken van de tijd en hoe we ons daartoe verhouden: de essentie van gebeurtenissen in een ziekenhuis, voor haar patiënten, werknemers en bezoekers.
Bemiddelaarsrol
SKOR