Kunstwerken

Les Tranches de Vie (12 Etudes)

Les Tranches de Vie (12 Etudes)
Pieter Laurens Mol, Les Tranches de Vie (12 Etudes), (2007)
, Les Tranches de Vie (12 Etudes) (2007)
Les Tranches de Vie (12 Etudes)

, Les Tranches de Vie (12 Etudes) (2007)
Op het kerkhof in Obergum staat een sculptuur van Pieter Laurens Mol, die qua vorm de omringende grafstenen weerspiegelt. Twaalf vlakke stenen uitgevoerd in blauw hardsteen leunen tegen elkaar op een fors blok. Het beeld van een cake met plakjes los tegen elkaar, waarop de door het keukenraam naar binnen vallende zon schijnt, was een bron voor het werk. Op de stenen staan aanduidingen zoals ‘op zangerige wijze’, ‘in vaste maat, met bezieling’, ‘opgewekt, niet te langzaam’, ontleend aan instructies voor het spelen van muziek. In deze context worden het karakteriseringen van temperamenten, de aard en de wijze waarop een individu geleefd heeft en voort kan leven in gedachten van nabestaanden.
Bemiddelaarsrol
SKOR