Kunstwerken

Land Art Live

Land Art Live
Melanie Bonajo, Matrix Botanica (2013)
De Groene Kathedraal, Almere

Fotografie door: Lot Meijers

Met dank aan: Museum De Paviljoens, Almere

Vinken en Van Kampen, Land Art Live (2013)
Land Art Live
Melanie Bonajo, Matrix Botanica (2013)
De Groene Kathedraal, Almere

Fotografie door: Lot Meijers

Met dank aan: Museum De Paviljoens, Almere

Vinken en Van Kampen, Land Art Live (2013)
Op uitnodiging van Land Art Live reageerde kunstenaar Melanie Bonajo op De Groene Kathedraal van Marinus Boezem, één van de zes landschapskunstwerken in Flevoland. Haar performance Matrix Botanica is een ode aan de natuur: een concert voor bomen en dieren. Een steelband, een operazangeres, een fluitspeler, een misdienaar, een wit paard en een verteller traden samen met de band ZaZaZoZo (Melanie Bonajo & Joseph Marzolla) op in een bijzondere processie.
Bemiddelaarsrol
Voor Land Art Live worden kunstenaars uitgenodigd om met interventies, performances of installaties te reageren op de zes landschapskunstwerken in Flevoland. Hoe worden deze kunstwerken ervaren? Wat gebeurt er op deze plekken, welke rol spelen ze in het dagelijks leven in Flevoland en op welke manier zouden ze in de toekomst kunnen functioneren? Martine van Kampen is bedenker en programmeur van Land Art Live, dat wordt ondersteund door Provincie Flevoland. Land Art Live is opgezet vanuit Museum De Paviljoens in Almere en wordt nu voortgezet binnen de nieuwe kunstorganisatie HAC.