Kunstwerken

Krot of Kans

Krot of Kans
Marjolein Boterenbrood, Zonder titel (2014)
Zonnemaire CBK Zeeland, Krot of Kans (2014)
Krot of Kans

CBK Zeeland, Krot of Kans (2014)
Met het project Krot of Kans zijn afgelopen jaren vanuit diverse huizen, wijken en plaatsen de mogelijkheden en kansen geanalyseerd die zich voordoen in de ‘top krimpregio’ Zeeuws-Vlaanderen. Nu eens niet bepaald door van buitenaf naar de leefomgeving kijken, maar van binnenuit. Vier keer vier maanden bewoont een bont gezelschap een leegstaand huis in de gemeenten Sluis, Terneuzen of Hulst. Ter plekke kijken de tijdelijke bewoners waar de kansen in de directe omgeving liggen. Met de ervaringen vanuit Zeeuws Vlaanderen wordt nu de anticipeer-regio Schouwen-Duiveland onder de loep genomen.
Bemiddelaarsrol
CBK Zeeland is initiator van 'Krot of Kans' en heeft hierbij vele lokale partners gevonden zoals gemeente, wooncoorporaties, ondernemers, buurthuizen en mede buurtbewoners. CBK coördineert het project en stelt de gastenlijst samen. De partners van 'Krot of Kans Schouwen-Duiveland' zijn tot op heden: provincie Zeeland, Gemeente Schouwen-Duiveland, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Ministerie Infrastructuur en Milieu, wooncoorporatie Zeeuwland en lokale ondernemers en inwoners.