Kunstwerken

Kameel en Begeleider

Kameel en Begeleider
Henk Visch, Kameel en Begeleider (1993)
, Kameel en Begeleider (1993)
Het was de bedoeling dat ‘Kameel en Begeleider’ van Henk Visch (1950) op een locatie moest komen die het beeld een vervreemdend effect zou geven. Het werk werd oorspronkelijk gemaakt voor een grote, blauwe betonvlakte met een woestijnkarakter, die tussen het Natuurmuseum en de Kunsthal zou worden aangelegd. Om technische en financiële redenen ging dit plan niet door en bij gebrek aan een betere locatie werden de beelden uiteindelijk op het dak van de Kunsthal geplaatst. Visch zei hierover: ‘Het thema van ‘Kameel en Begeleider’ is vervreemdend en misplaatst, doordat het verwijst naar een wereld waarin andere voorstellingen en gewoonten heersen.’
Visch versterkte dit gevoel van misplaatstheid door de beelden op ongeveer tachtig procent van de ware grootte uit te voeren. Hij is van mening dat het beeld past in een grote stad waar verandering en beweging een beroep doen op de flexibiliteit van het voorstellingsvermogen. In oktober 1992, een half jaar voor de opening van de Kunsthal, werd het beeld geplaatst. In 1996 werd aan de achterzijde van de Kunsthal een tweede werk van Henk Visch geplaatst met de titel ‘AUB’, een afkorting voor ‘Au, mijn benen’.
Bemiddelaarsrol
-