Kunstwerken

Impact

Impact
Jeroen Doorenweerd, Scatter (2013)
Park Matilo

Fotografie door: Jeroen Doorenweerd

Sandra Spijkerman Teksten & Projecten Kunst & Cultuur, Impact (2013)
Impact
Jeroen Doorenweerd, Splash (2013)
Julius Caesarlaan, wijk Roomburg Leiden

Fotografie door: Jeroen Doorenweerd

Sandra Spijkerman Teksten & Projecten Kunst & Cultuur, Impact (2013)
Doorenweerd heeft met 'Impact' een serie van vijf monumentale kogels gemaakt die op vier locaties verspreid over de nieuwbouwwijk Roomburg en 1 in het aangrenzende park Matilo zijn ingeslagen. Elke keer is de inslag anders, zijn er andere grondlagen naar boven gewoeld.
De vraag voor deze kunstopdracht luidde de Romeinse geschiedenis van het aangrenzende park Matilo in de wijk Roomburg zichtbaar te maken.
Bemiddelaarsrol
Voorzitter kunstcommissie, begeleider van het realisatietraject, inclusief contact tussen gemeente, kunstenaar en bewoners. Bijdrage geleverd aan de pr rond dit project.