Kunstwerken

Holodeck

Holodeck
Erik Odijk, Holodeck, (2016)
Verbindingsgang oudbouw en nieuwbouw Rijnstate Ziekenhuis

Fotografie door: Erik Odijk

KUNSTwerkt, Holodeck (2016)
Holodeck
Erik Odijk, Holodeck (2016)
Verbindingsgang oudbouw en nieuwbouw Rijnstate Ziekenhuis

Fotografie door: Erik Odijk

Met dank aan: Mondriaanfonds en Rijnstate Vriendenfonds

KUNSTwerkt, Holodeck (2016)
Bij een omvangrijk bouwproject van het Rijnstate Ziekenhuis werd Erik Odijk ingeschakeld bij het ontwerp van de verbindingsgang tussen oudbouw en nieuwbouw. In dit ziekenhuis wordt ervan uitgegaan dat een met aandacht vormgegeven omgeving positieve invloed heeft op het welbevinden van de patiënt. Met als referentie de Sciencefiction-serie Star Trek ontwierp Erik Odijk een ‘Holodeck’, een ruimte die ontsnapping van de fantasie naar een andere werkelijkheid mogelijk maakt. Hij realiseerde een bijzondere sfeer met afbeeldingen van korstmossen die hij printte en etste op de glazen panelen van de gang. De gang biedt zicht op een aangrenzende glooiende tuin die hij inrichtte met warmgekleurde zandsoorten, Veluwse zwerfkeien bijzondere gewassen. Zo is de toegangsroute naar het nieuwe Oncologisch Centrum, het Vasculair Centrum en de Polikliniek Interne Geneeskunde van nauwe verbindingsgang tot een Healing Environment geworden.
Bemiddelaarsrol
KUNSTwerkt adviseerde bij de opdrachtformulering en begeleidde de kunstenaarsselectie en de ontwerpfase.