Kunstwerken

Hoge Raad

Hoge Raad
Helen Verhoeven , Hoge Raad, (2015)
Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag

Fotografie door: Johannes Schwartz

Studio Vonk, Hoge Raad (2016)
Hoge Raad
Helen Verhoeven, Hoge Raad (2015)
Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag

Fotografie door: Johannes Schwartz

Studio Vonk, Hoge Raad (2016)
Voor het nieuwe gebouw van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout in den Haag vervaardigde kunstenares Helen Verhoeven een monumentaal schilderij (4 x 6.47 m).

Op het schilderij is een drukbevolkte rechtszaal afgebeeld. De wanden van deze rechtszaal zijn bedekt met kunsthistorische verwijzingen naar de ontwikkeling van het Nederlands recht en de grondwet. We zien voormalige politici, geleerden, staatshoofden en filosofen. Naast het recht is ook het onrecht, agressie en geweld zichtbaar - de uitvergrote verbeelding van de bloederige moord op de gebroeders De Witt is hiervan een duidelijk voorbeeld.

Mythologische figuren zijn evenzeer aanwezig: Adam en Eva, Judith, Justitia en Medusa. Hiernaast zien we de afname van het kruis (door Rembrandt) en de opstijging naar de hemel (door Jeroen Bosch). Geweld buiten Nederland komt in beeld via iconische schilderijen van onder andere Marlene Dumas en Picasso. De werkelijke en mythologische figuren vormen samen een index van de eindeloze strijd tussen recht en onrecht, goed en kwaad.

Een rij raadsheren aan een lange gebogen tafel snijdt het schilderij in twee delen. Van de raadsheren is alleen president mr. dr. L.E. Visser herkenbaar. Mr. Visser was de eerste Joodse president van de Hoge Raad maar is in 1941 door de Duitse bezetters ontslagen - zonder protest van de andere raadsheren.

Voor de rechtsheren verschijnt de menigte: de treurige, boze, eenzame, lieve, vertrouwde en vervreemdende figuren die samen onze chaotische samenleving vormen. Dit alles wordt
overkoepeld door een gigantische lumineuze kroonluchter.
Bemiddelaarsrol
De bemiddelaarsrol omvatte de conceptontwikkeling van de opdracht, de voordracht van geschikte kunstenaars, de begeleiding van de kunstenaar van de fase van opdracht verstrekking tot de uiteindelijke oplevering van de sculptuur, de beoordeling van de voorstellen van de kunstenaar en het zorgdragen voor een goede samenwerking tussen alle partijen die bij de totstandkoming betrokken waren. De kunstcommissie bestond onder andere uit vier leden van de Hoge Raad der Nederlanden (President, Procureur-generaal, Vice-president en directeur Bedrijfsvoering), de architecten en een vertegenwoordiging van de Koninklijke BAM groep.