Kunstwerken

Hilverkaveling

Hilverkaveling
Willem Claassen, Hilverkaveling, 2014
De Hilver, Tilburg

Fotografie door: Willem Claassen

Kunstloc Brabant, Hilverkaveling (2014)
Hilverkaveling
Willem Claassen, Hilverkaveling 2014
De Hilver, Tilburg

Fotografie door: Willem Claassen

Kunstloc Brabant, Hilverkaveling (2014)
De puzzelstukken van Hilverkaveling van Willem Claassen – een autonoom werk én een ontmoetingsplaats – verbeelden het nieuw gevormde landschap door de landherinrichting tussen 1996 en 2012. Vanaf het kunstwerk geniet de recreant en de passant van een fraai uitzicht over de Reusel en haar ‘nieuwe’ bedding.
Het kunstwerk geeft het proces weer dat de landinrichting de Hilver heeft doorlopen. Door de grondaankopen is ruimte ontstaan voor een verschuiving in de functies van het gebied.
Bemiddelaarsrol
Op verzoek van de provincie Noord-Brabant heeft bkkc een aantal kunstenaars de opdracht gegeven een schetsontwerp te maken. De uiteindelijke opdrachtgever DLG heeft het schetsontwerp van Willem Claassen gekozen en hem gevraagd een definitiefontwerp te maken. bkkc heeft het gehele traject van schetsontwerp tot en met de oplevering begeleid.