Kunstwerken

Het Onbekende Beeld

Het Onbekende Beeld
Allen Ruppersberg, Het Onbekende Beeld (1999)
, Het Onbekende Beeld (1999)
Toen Allen Ruppersberg werd gevraagd een kunstwerk te maken gebaseerd op de Stellingwerfse taal en cultuur, zocht hij tijdens zijn kennismaking met de streek vergeefs naar een herkenningspunt. Daarom besloot Ruppersberg deze ‘lege plek’ in te vullen. Volgens een bewonersenquète bleek ‘de vrijwilliger’ de bekendste persoon, het geografische middelpunt van Ooststellingwerf de favoriete plek en ‘Een Meenke is gien Eerpel’ van Johan Veenstra de meest geliefde lectuur. Op grond hiervan ontwierp hij een kunstwerk, verspreid over drie locaties. In het centrum van Oosterwolde krult een slang zich om een monumentale boom. Op zijn kop heeft hij het genoemde boek waaruit bladzijden dwarrelen. In een riviertje buiten Oosterwolde, het geografische middelpunt, staat een twintig meter hoge paal, bekroond met een rode spiraal en een kap. In een watertje bij Haule staat een driehoek van gepolijst metaal op een staak.
Ruppersberg besloot zijn ‘monument’ op te bouwen uit symbolen vanuit het idee dat ‘symboliek de eenheid is van leven’. Vanuit die invalshoek zijn meerdere interpretaties mogelijk. De driehoek met de punt naar beneden is een symbool voor het hart, dat weer betrekking heeft op vrijwilligerswerk. Zodra men de locaties middels lijnen verbindt ontstaat eenzelfde driehoek. De pilaar en boom staan symbool voor het middelpunt waar alles, in dit geval de Stellingwerfse gemeente, omheen draait. Het boek symboliseert wijsheid en de kosmos. Op het leven in die kosmos heeft Johan Veenstra zijn verhalen gebaseerd. De wijsheid wordt bewaakt door de schatbewaker, gepersonifieerd door de slang.
Bemiddelaarsrol
-