Kunstwerken

Het Elastisch Perspectief

Het Elastisch Perspectief
Het Elastisch Perspectief (masterplan)

Met dank aan: kaft van eindpublicatie (ISBN:978-90-77794-10-4), ontwerp plein: Jacco van Leeuwen, ontwerp publicatie: Jan Willem den Hartog

Joost van Hezewijk, Het Elastisch Perspectief (2012)
Het Elastisch Perspectief
Het Elastisch Perspectief (masterplan), verspreiding kunstwerken over Vinexwijk
Joost van Hezewijk, Het Elastisch Perspectief (2012)
Van 1997 tot 2012 is in Barendrecht de Vinexlocatie Carnisselande aangelegd. In het voortraject heeft de gemeente een masterplan voor een parallel kunstprogramma laten ontwikkelen door Bureau Cor (bestaande uit Joost van Hezewijk en Albert Kliest). Een dergelijk langlopend masterplan dient om te gaan met onvoorspelbare ontwikkelingen. Het is geen statisch plan maar een dynamische visie op het meeliften van kunst bij het ontstaansproces van deze ‘Vinexiaanse subcultuur’ onder de rook van Rotterdam. Naast de ruimtelijke kant is de maatschappelijke component minstens zo interessant voor de beeldende kunst. In het masterplan zijn dan ook diverse aspecten van het openbare leven opgenomen als aanleiding; het plan krijgt daarmee meer diepgang en draagvlak. In de 15 jaar dat het masterplan richtinggevend was, zijn er 25 kunstopdrachten gerealiseerd: variërend van autonome uitingen (sculpturen, fotografische panelen en wandreliëfs) tot toegepaste ontwerpen voor bruggen en straatmeubiliair. Het hele proces is vastgelegd in een filmisch drieluik en een eindpublicatie.
Bemiddelaarsrol
Joost van Hezewijk stelde (i.s.m. Albert Kliest) als extern adviseur en lid van de kunstcommissie een meerjarig masterplan Het Elastisch Perspectief samen in opdracht van de gemeente Barendrecht. Hij was gedurende de looptijd ervan (15 jaar) ook betrokken bij de uitvoering van de 25 kunstopdrachten. De werkzaamheden bestonden uit het opstellen van een masterplan, het aanvragen van aanvullende subsidies, het initiëren van alle kunstopdrachten, het ondersteunen van de cultuurambtenaar, het begeleiden van de kunstenaars tijdens het ontwerp- en uitvoeringstraject en het controleren van het proces en het geleverde eindproduct.