Kunstwerken

Hert

Hert
GANG (Hans Jungerius en Rob Groot Zevert), Hert (2005)
IJsseloord, Arnhem

Fotografie door: Henk Wentink

HNK kunst & cultuur, Hert (2012)
Het herplaatsen van een groot autonoom werk op een kunstmatige heuvel (voormalige vuilstort) op een kantorenpark aan de oostzijde van de stad, nabij de IJssel en de A12. Hert werd gerealiseerd in opdracht van Essent en stond op het dak van hun kantoor bij Arnhem CS. Bij het vertrek van Essent uit Arnhem werd het kunstwerk aan de stad geschonken.
Bemiddelaarsrol
In overleg met kunstenaars, de voormalige en de nieuwe eigenaar heb ik gezocht naar een geschikte locatie. Vervolgens heb ik overleg gevoerd met de eigenaars van het beoogde terrein en de verschillende gebruikers ervan, het regelen van een omgevingsvergunning en een milieuvergunning, en het coordineren van de herplaatsing zelf.