Kunstwerken

GEO-METRIE

GEO-METRIE
Paul de Kort, GEO-METRIE, 2013
Hardenberg, Overijssel Xanten advies en procesmanagement kunst en cultuur, GEO-METRIE (2013)
Slechts op één plek raakt de provinciale weg N34 zichtbaar aan de meanderende Vecht, dit is ‘Het Raakpunt-N34′. Een ‘raakpunt’ in de geometrie het punt waar een ‘rechte’ raakt aan een ‘kromme’. De oorspronkelijke betekenis van geometrie is het ‘opmeten van de aarde’.
Militair ingenieur Pieter de la Rive heeft in het begin van de 18e eeuw het stroomgebied van de Overijsselse Vecht in kaart gebracht. Een in het oog springend element op deze tekening is een 35 km lange verdedigingslinie die zich uitstrekt van Gramsbergen tot voorbij Dalfsen. Deze linie is echter nooit gebouwd. Wat we nu hebben is een prachtige achttiende eeuwse landkaart. Het is leerzaam om zulke historische kaarten over de topografie van vandaag te leggen en deze te vergelijken. Een van de bolwerken in de la Rive’s linie zou samen vallen met het huidige ‘Raakpunt N34’. Met een militair strategische blik was dit een slimme plek voor een bastion, want net als nu raakte dit punt in het begin van de 18e eeuw aan een bocht in de meanderende Vecht. Als de la Rive’s plan 300 jaar geleden zou zijn gerealiseerd dan hadden we hier nu een ‘podium’ aangetroffen, waar alle verborgen kwaliteiten van het Raakpunt zich zouden concentreren. Door hier een eigentijds landschapskunstwerk te realiseren kan dit alsnog en in één klap goed worden gemaakt. Het kunstwerk is geïnspireerd op de geometrie van het Oud-Nederlandse bastiontype met een maatvoering die is gebaseerd op het Rijnlandse maatsysteem (in roeden en voeten), zoals de Pieter la Rive het ook zou hebben toegepast; ‘de la Rive revisited’.
Bemiddelaarsrol
GEO-METRIE is ontstaan op initiatief van het actieprogramma Cultuur en Ruimte van de provincie Overijssel. Het is mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Hardenberg. Het terrein is beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer. Het kunstwerk is onderdeel van de kunstroute van stichting Kunstwegen. ROC Groenewelle adopteert een belangrijk deel van het maaibeheer. Routepunt Oost heeft haar wandelnetwerk aangepast. De omwonenden zijn actief betrokken bij de planning, de uitvoering en het onderhoud van GEO-METRIE.

Bron: http://www.pauldekort.nl/land/geometrie/