Kunstwerken

Zonder Titel

Zonder Titel
Stanley Brouwn, Zonder Titel (2006)
, Zonder Titel (2006)
Zonder Titel
Stanley Brouwn, Zonder Titel (2006)
, Zonder Titel (2006)
Stanley Brouwn behoort tot de eerste generatie conceptuele kunstenaars. Deze generatie breekt met het beeld als voorstelling en introduceert een mate van objectiviteit en abstractie in hun vormentaal, waardoor de kijker een eigen voorstelling van het kunstwerk kan maken.
Brouwn constateerde dat in Zuurdijk bepaalde graven slechts drie meter verwijderd zijn van de openbare weg. Geluiden van het verkeer en stemmen dringen direct tot het kerkhof door, waardoor er een bepaald contact tussen de doden en de levenden ontstaat. Dit gegeven resoneert in Brouwns werk middels een plaquette met een tekst waarin de doden op het kerkhof en de afstanden die zij bij leven op aarde aflegden, herdacht en geëerd worden.
Bemiddelaarsrol
SKOR