Kunstwerken

Exposure

Exposure
Antony Gormley, Exposure (2010)
Markerwaarddijk, Lelystad Joost van Hezewijk, Exposure (2010)
Exposure
Antony Gormley, Exposure (2010)
Markerwaarddijk, Lelystad Joost van Hezewijk, Exposure (2010)
Landschapskunst is een speerpunt van het kunstbeleid in de provincie Flevoland. In 2002 wilde de provincie een zesde landschapskunstwerk realiseren en heeft Joost van Hezewijk als bemiddelaar aangetrokken. Er is gekozen voor een ongewone locatie in het stedelijk landschap van Lelystad. Voor de kust ligt een dijklichaam dat de zuidrand van de Markerwaard had moeten worden. Als je die dijk oploopt overzie je de polder, het IJsselmeer en het silhouet van Lelystad-Haven. Het kunstwerk diende niet alleen het gevecht aan te gaan met de grote landschappelijke krachten, maar moest ook reageren op de stedelijke machinerie van Lelystad aan het water. Antony Gormley ontwierp Exposure, een gigantische hurkende man (25 meter hoog), die net als een hoogspanningsmast is opgebouwd uit stalen hoekprofielen. De man hurkt op het einde van de dijk en kijkt mijmerend uit over het water. Wanneer je de dijk afloopt lost gaandeweg het silhouet van de man op in een schijnbaar chaotisch web van stalen lijnen. Het immense beeld roept een gevoel van nietigheid bij de beschouwer op en appelleert daarmee aan het Sublieme. Daarmee schaart het werk zich in de traditie van de barokke tuinkunst en de land art.
Bemiddelaarsrol
In opdracht van ‘de Verbeelding kunst, landschap, natuur’ schreef Joost van Hezewijk een plan van aanpak voor de realisatie van het zesde landschapskunstwerk in Flevoland. Vervolgens is hij als extern adviseur ingehuurd door de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland om het selectie- en ontwerpproces te coördineren. De werkzaamheden bestonden uit het formuleren van de opdracht, het selecteren van internationaal befaamde kunstenaars en het begeleiden van de kunstenaars tijdens de meervoudige schetsfase en de definitieve fase, evenals het betrekken van alle overheidsdiensten (inclusief Rijkswaterstaat) en het verkrijgen van alle vergunningen (bouwen op een waterkerende dijk in een ecologisch kwetsbaar gebied).