Kunstwerken

Een Kleine Geschiedenis van Puttershoek

Een Kleine Geschiedenis van Puttershoek
Florian Göttke, Een Kleine Geschiedenis van Puttershoek (2011)
, Een Kleine Geschiedenis van Puttershoek (2011)
Een Kleine Geschiedenis van Puttershoek
Florian Göttke, Een Kleine Geschiedenis van Puttershoek (2011)
, Een Kleine Geschiedenis van Puttershoek (2011)
Onder de naam ‘De Wijk van je Leven’ voltrok zich in de Hoeksche Waard tussen 2009 en 2013 een metamorfose van sportcomplexen naar een nieuwbouwwijk met woningen en voorzieningen voor alle leeftijdscategorieën en bevolkingsgroepen. In een vroeg stadium van de bouw werd in samenwerking met SKOR een kunstproject voor de wijk ontwikkeld. Centraal binnen het programma stond het behouden en herbeleven van lokale tradities, kennis en waarden.
Na de opening van het eerste project ‘Kalender Puttershoek’ van Annelys de Vet, was het de beurt aan Florian Göttke. Zijn monumenten ‘Een kleine geschiedenis van Puttershoek’ staan voor gebeurtenissen, symbolen en mythes die sleutelmomenten in de recente en verre geschiedenis van Puttershoek markeren. Göttke selecteerde hiervoor grote en kleine verhalen, afkomstig uit de formele en informele overlevering van Puttershoek en de rol van het dorp in de (wereld)geschiedenis. De beelden werden op 17 november 2011 onthuld.

Bemiddelaarsrol
SKOR