Kunstwerken

Duizendjarig Woud

Duizendjarig Woud
Paul Roncken, Duizendjarig Woud (2014)
Sint-Oedenrode

Fotografie door: Paul Roncken

Peter van den Berk, Duizendjarig Woud (2014)
Duizendjarig Woud
Kunststichting Sint-Oedenrode, Het Wandelpad (2014)
Sint-Oedenrode

Fotografie door: Kunststichting Sint-Oedenrode

Peter van den Berk, Duizendjarig Woud (2014)
Duizendjarig Woud in opdracht van Kunststichting Sint-Oedenrode geeft bijzondere allure aan de ambities van Sint-Oedenrode als een van de groenste gemeenten van Brabant en Europa, tevens de kunstpoort naar het Groene Woud, het geeft aanleiding om via een ver verleden over een (verre) toekomst na te denken.
Drie projecten die het project ‘Het Duizendjarig Woud’ toegankelijk, bereikbaar en inzichtelijk moeten maken. Het project, het Duizendjarig Woud en omliggende activiteiten zijn:
1. ‘Wandelpad’
2. Dommeloversteek
3. Festival – Openbare Ruimte Manifestatie [F-ORM]
Bemiddelaarsrol
In mijn rol van projectadviseur voor de Kunststichting Sint-Oedenrode en als projectleider voor het kunstproject 'Duizendjarig Woud' ben ik vanaf het concept en ontwerp tot realisatie nauw betrokken bij de organisatie en de totstandkoming van het gehele project.
Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële en inhoudelijke ondersteuning van Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) en het brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur (bkkc)