Kunstwerken

Detentiecentrum DC16 Rotterdam Airport

Detentiecentrum DC16 Rotterdam Airport
Aam Solleveld, 2010
Patio Detentiecentrum Rotterdam

Fotografie door: Gert-Jan van Rooij

WISEGUYS, Urban Art Projects, Detentiecentrum DC16 Rotterdam Airport (2010)
Detentiecentrum DC16 Rotterdam Airport
Ursula Mumenthaler, Passagen
Centrale gang detentiecentrum DC16

Fotografie door: Gert-Jan van Rooij

WISEGUYS, Urban Art Projects, Detentiecentrum DC16 Rotterdam Airport (2010)
De Rijksgebouwendienst besteedt een aantal van haar projecten uit in DBFMO-PPS (Design-Built-Finance-Maintain and Operate) opdrachten.
Bij deze contracten wordt het gehele project uitbesteed, waarbij ook het traject voor de kunst in de DBFMO-PPS opdracht wordt meegegeven.
Binnen deze opdrachten wordt de percentageregeling van de Staat (Rijksgebouwendienst) uitgevoerd.
Aam Solleveld installeerde in de twee bezoekerszalen en hun aangrenzende open patio’s een ingenieus en tegelijkertijd speels kunstwerk bestaande uit de voor haar inmiddels karakteristieke zwarte lijnen.
Bemiddelaarsrol
WISEGUYS kan binnen deze DBFMO-PPS opdrachten zorg dragen voor (proces)opzet, de planontwikkeling, de selectie kunstenaars, begeleiding bij de ontwerpfase(s) en het projectmanagement tijdens het gehele project.
WISEGUYS is betrokken (geweest) bij meerdere PPS Projecten.
Planvorming, advies, kunstenaarsvoordracht:
Wiseguys (Marco Cops, Harold Schouten, Jerome Symons)
Opdrachtbrieven en projectbegeleiding:
Wiseguys (Marco Cops, Harold Schouten)