Kunstwerken

De Wijk van je Leven

De Wijk van je Leven
Annelys de Vet, Kateřina Šedá, Frank Bruggeman, Florian Göttke, Ingrid Mol, De Wijk van je Leven (2009-2013)
, De Wijk van je Leven (2009)
Onder de naam ‘De Wijk van je Leven’ voltrok zich in de Hoeksche Waard tussen 2009 en 2013 een metamorfose van sportcomplexen naar een nieuwbouwwijk met woningen en voorzieningen voor alle leeftijdscategorieën en bevolkingsgroepen. In een vroeg stadium van de bouw werd in samenwerking met SKOR een kunstproject voor de wijk ontwikkeld. Bij het ontwerpen van de wijk stonden de wensen en ideeën van de toekomstige bewoners –met name ouderen– centraal. Het doel was om hen zoveel mogelijk te betrekken en te verbinden met elkaar en hun leefomgeving. Het kunstprogramma, dat geïntegreerd werd in het stedenbouwkundig plan, speelde hierop in. Centraal binnen het programma stond het behouden en herbeleven van lokale tradities, kennis en waarden. Gestructureerd door het ritme van de tijd, wederkerigheid en herkenbaarheid, legden de projecten accent op de lokale geschiedenis en cultuur en creëerden ze bijzondere momenten die zich leenden voor gezamenlijke en individuele beleving. Op deze manier gaf het project houvast en continuïteit door de jaren heen, deed het oude rituelen herleven en riep het nieuwe in het leven.
Het kunstplan bestond uit vijf projecten: Een kalender voor de wijk (‘Kalender Puttershoek’) van Annelys de Vet; ‘Turn-Key Home/Two in One’ van Kateřina Šedá; ‘Ontmoetingstuin’ van Frank Bruggeman; ‘Een Kleine Geschiedenis van Puttershoek’ van Florian Göttke; en ‘De Mestkever’ van Ingrid Mol.
Bemiddelaarsrol
SKOR