Kunstwerken

Vergeten agenda

Vergeten agenda

Maarten van Wesemael Urban Curator/Organisator, Vergeten agenda (2001)
In het kader van Rotterdam culturele hoofdstad van Europa in 2001, vond het project Ruimte Bezetten plaats in het Rotterdamse Stadhuis. Er was ruimte voor experimenten in samenwerkings-, kunst-, presentatie- en communicatievormen. De gebruikers, de ambtenaren en bestuurders van het stadhuis waren zowel publiek als participanten. In Ruimte Bezetten is sprake van unieke confrontaties tussen kunstenaars onderling en tussen kunstenaars en ambtenaren. 'Vergeten agenda' was een onderdeel van Ruimte Bezetten.
Bemiddelaarsrol
Het kunstenaarsinitiatief Ruimte Bezetten vroeg mij als urban curator ook een project te verzinnen.
 Ik ondernam het project 'Vergeten agenda' gericht op die punten en zaken die niet op de politieke agenda van de stad terecht kwamen, zaken van belang waar geen politieke aandacht voor was. 
Hiervoor vroeg ik inwoners van Rotterdam wat zij vonden wat eigenlijk zou moeten gebeuren en waar de politiek geen aandacht aan besteedde. Aan de hand daarvan stelde ik een 'Vergeten agenda' en verspreidde deze onder ambtenaren. Hoewel een kunstproject zijn de punten van de 'Vergeten agenda' op de officiële agenda gemeenteraadsvergadering gezet.