Kunstwerken

De Uitbreiding van Polder Mastenbroek

De Uitbreiding van Polder Mastenbroek
Sjaak Langenberg, Theo van den Aker, De Uitbreiding van Polder Mastenbroek (2002)
, De Uitbreiding van Polder Mastenbroek (2002)
De Uitbreiding van Polder Mastenbroek
Sjaak Langenberg, Theo van den Aker, De Uitbreiding van Polder Mastenbroek (2002)
, De Uitbreiding van Polder Mastenbroek (2002)
Polder Mastenbroek is een grootschalige, laatmiddeleeuwse polder nabij Zwolle. De polder staat onder druk van stedelijke en industriële ontwikkelingen en is daarom als Belvédèreproject aangemerkt. Belangrijk onderwerp van discussie is: kunnen cultuurhistorische waarden worden veiliggesteld en in de nieuwe economische en maatschappelijke realiteit van de polder worden opgenomen? Sjaak Langenberg werd benaderd om dit vraagstuk vanuit de beeldende kunst te belichten. Samen met Theo van den Aker maakte hij de mockumentary (pseudo-documentaire) ‘De Uitbreiding van Polder Mastenbroek’. Kern van hun relaas is het uitdagen van de polderbewoners om een offensieve houding aan te nemen ten opzichte van de aantasting van de polderruimte. De actuele problematiek van de relatie tussen stad en landelijk gebied plaatsten zij daarbij in een bijzonder perspectief: niet de omringende steden maar de polder gaat uitbreiden. In de film zijn de bewoners van de polder aan zet. Hun ambities worden omgezet in een offensieve strategie. Zo vatte men het plan op om een wooncoöperatie van boeren op te richten die het polderareaal voor de bewoners veilig stelt, doordat de boeren zelf als projectontwikkelaar van het gebied optreden. De film begint met een beeld van een Zwolse VINEX-wijk waar geen auto’s maar koeien voor het huis staan ‘geparkeerd’. Via een radio horen we dat de Coöperatie Mastenbroek woningen in de VINEX-wijk koopt. Aan het eind van de film zien we een wijkbewoonster een emigratiebeurs bezoeken. De standhoudster meldt vrolijk dat ze de stad Zwolle vertegenwoordigt in Québec!
Bemiddelaarsrol
SKOR