Kunstwerken

De Timpel

De Timpel
Ids Willemsma, De Timpel (1993)
, De Timpel (1993)
De Timpel

, De Timpel (1993)
In 1993 kwam ‘De Tempel’ van Ids Willemsma (1949) tot stand. In opdracht van Waterschap Fryslan in samenwerking met Keunstwurk. Aanleiding voor deze opdracht was de voltooiing van de verhoging van de Friese zeedijken in het kader van de landelijke Deltawerken. Bovenop twaalf palen, die de twaalf provincies symboliseren, ligt een dak bestaande uit een stuk oude zeedijk. Het werk, dat in de volksmond bekend staat als ‘de tempel van Ids’ heeft de hoogte van de oude zeedijk en het dak is begroeid met hetzelfde gras. Het tempeltje heeft spits toelopende zuilen en een bolvormig dak, maar de verwijzing naar de klassieke Griekse bouwkunst is onweerlegbaar. Het uiterlijk mag dan aangepast zijn aan de moderne tijd, verschillende kenmerken van de tempel lijken rechtstreeks uit de oudheid te zijn overgenomen. Zo werd de Griekse tempel altijd in de vrije natuur geplaatst (in tegenstelling tot de Romeinse die in de stad is te vinden), op een plek waar het bouwwerk op natuurlijke wijze opgaat in zijn weidse omgeving. Dat geldt ook voor ‘De Tempel’ op de Zeedijk bij Marrum. In het bolle dak wordt de omgeving en de glooiing van de dijk weerspiegeld en door de grasmat op het dak loopt die omgeving als het ware door in het tempeltje.
Bemiddelaarsrol
Keunstwurk