Kunstwerken

De Straatkunstprijs

De Straatkunstprijs
VIDEO AT5, screenshot televisieprogramma 'De Amsterdamse StraatKunstPrijs'
Amsterdam

Fotografie door: Floris Liesker

Met dank aan: AT5

artvark projects, De Straatkunstprijs (2011)
De StraatKunstPrijs was een transmediale campagne waarmee beoogd werd belangstelling en waardering voor kunst in de openbare ruimte te stimuleren bij een breed publiek. Op lokale televisie en in kranten, via Abri's, een mobiele applicatie en social media werden bewoners van een stad uitgenodigd hun favoriete kunstwerken te 'nomineren'. Dit kon gedurende 5 weken, waarna een jury van deskundigen samen met niet-deskundigen de 10 beste nominaties selecteerden voor een shortlist.
Daarna werden gedurende de volgende 5 weken deze werken uitvoeriger 'behandeld' op tv en in de kranten, en konden mensen stemmen op hun favoriet. Het resultaat was niet alleen een meest-gewaardeerd kunstwerk, maar vooral heel veel aandacht voor heel veel kunstwerken in de stad tot stand brengen, en een breed publiek actief betrekken bij kunst in de openbare ruimte.
Alle afleveringen van het zeer gewaardeerde televisieprogramma 'Straatkunstprijs' zijn op Youtube terug te zien.

Het project werd uitgevoerd in 6 steden, en heeft in 2012 een 'web-only' vervolg gehad onder de titel De Broertjes Buiten Beeld (te zien op Youtube).
Bemiddelaarsrol
Ik ben initiatiefnemer geweest van het project, en was projectleider.