Kunstwerken

De sleutel ligt onder de deurmat

De sleutel ligt onder de deurmat
Martijn Sandberg, De sleutel ligt onder de deurmat (2012)
Dr. Colijnlaan, Amsterdam Nieuw West

Fotografie door: Jannes Linders

Met dank aan: Matchingsfonds van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst

Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl, De sleutel ligt onder de deurmat (2012)
De sleutel ligt onder de deurmat
Martijn Sandberg, De sleutel ligt onder de deurmat (2012)
Dr. Colijnlaan, Amsterdam Nieuw West

Fotografie door: Jannes Linders

Met dank aan: Matchingsfonds van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst

Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl, De sleutel ligt onder de deurmat (2012)
In Amsterdam Nieuw West staat aan de Dr. Colijnlaan een nieuwe woontoren De Zilverling genaamd van architectenbureau LEVS. Er is gekozen voor een geïntegreerd kunstwerk in het talud, omdat dit op ooghoogte verbinding maakt met de straat. Het ontwerp van Martijn Sandberg laat een ogenschijnlijk verbluffend eenvoudige ingreep zien in de monumentale hoektrap. Tussen de betonnen traptreden ligt een boodschap versleuteld die zich alleen openbaart aan de oplettende kijker. Uit de abstracte 'pixels' van de figuratie, verspreid over beide kanten van de trap, doemt het bericht soms op en dan weet je het: 'de sleutel ligt onder de deurmat'.
Bemiddelaarsrol
Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl heeft in opdracht van Far West voor Amsterdam Nieuw West een aantal sleutelprojecten geïnitieerd waarbij kunstopdrachten een zichtbare meerwaarde opleveren voor de buurt. En heeft hiervoor de benodigde kunstbudgetten samengesteld. Op het project van architectenbureau LEVS nodigde de ‘sokkel’ waarop het expressieve gebouw staat naar ons idee uit tot een opdracht. Hiertoe hebben wij de opdrachtformulering geschreven, de kunstenaarsselectie gemaakt en het verdere proces-en projectmanagement ter hand genomen tot en met oplevering van het kunstwerk.